boton_volverasarau

VALORS


L’Associació Saräu desenvolupa un lideratge pro actiu i es configura amb una clara intenció de contribuir en la millora de la justícia social.

 

A través de les accions emmarcades  en els projectes, generem un impacte en la comunitat que contribueix  a la transformació  de la realitat social cap a un model més inclusiu que vinculi a totes les persones per participar en igualtat de drets i deures .

El marc ètic de l’entitat es concentra en els valors que sustenten les nostres activitats. Totes les persones implicades en aquest projecte compartim i promovem els següents pilars:

 

Valor del lleure

 

L’oci és un fenomen social absolut reconegut en la Carta del Drets Humans. Com a experiència humana integral representa una font potencial de benestar i satisfacció i es considera un element fonamental pel desenvolupament d’una vida digne. Ens permet gaudir de la vida com a protagonistes d’uns  moments agradables que ens fan sentir lliures i joiosos.

Gràcies al lleure incrementem el sentit de l’existència, i això ens capacita i ens apodera per fer front a les dificultats del dia a dia.

 

Valor de la Inclusió

 

La inclusió social és el camí per la reconstrucció d’un model de societat just que vinculi a totes les persones i que generi els suports naturals per cobrir les necessitats de tots els ciutadans per igual.

 

Aquest procés exigeix transformacions estructurals, creatives i fonamentades en valors i principis de convivència global que garanteixin que totes les persones puguin gaudir de les mateixes oportunitats en la comunitat per desenvolupar el seu projecte de vida amb qualitat  i dignitat.

 

Valor de les persones

 

Les persones som individus meravellosament únics que posseïm com a potencial la capacitat d’aprendre i així, recorrem el nostre camí amb els ulls i les mans ben obertes per rebre i donar.

La singularitat de cada individu constitueix un valor irrepetible que és producte del nostre temperament, de les experiències vitals i les mirades de les persones amb qui compartim experiències.

 

Estimar les diferències  és comprendre que l’oportunitat de compartir vivències amb persones diverses ens permet ampliar el coneixement i redescobrir-nos. L’aprenentatge entre realitats diferents és la principal font de creixement en la convivència social i la millor forma d’enriquir el conjunt dels grups socials.

 

Totes les persones que creiem en la millora, ho pensem i ho sentim de forma tan intensa com per transformar la realitat que ens envolta. Amb voluntat i passió som capaços de resoldre els problemes que ens trobem de manera diversa, imaginativa i flexible.

 

Valor de la creativitat

 

La creativitat és la facultat que ens permet innovar en les millores i oferir alternatives. És el valor més efectiu per solucionar els reptes que ens planteja la vida en un món immers en un procés continu de transformació.

A més, el desenvolupament de  la creativitat és una enorme font de plaer i representa la possibilitat d’expressar la nostra singularitat  personal dins dels grups i col•lectius socials.

 

 

end faq