boton_volverasarau

RESPONSABILITAT SOCIOCORPORATIVA


Col•laborem per una societat més solidària i respectuosa amb la diversitat, en què les persones siguem capaces de pensar, sentir i fer des de i per a totes les persones.

 

Pretenem trencar amb els prejudicis i estereotips que recauen sobre les persones amb etiquetes diagnòstiques, actualitzar conceptes i estendre una nova visió que s’ajusti a la realitat de cada persona i a les seves necessitats com a individu únic i irrepetible.

 

Adoptem mesures d’acció a diferents nivells per generar un impacte positiu que mobilitzi els professionals de l’àmbit social i del sector serveis, així com de les mateixes persones afectades i les seves famílies.

 

Per tal d’aconseguir aquesta millora incidim especialment en els següents aspectes:

 

Reivindicar el dret del lleure i garantir-lo en la pràctica

 

Defensem el lleure autèntic i proposem activitats enteses com a moments de diversió únics, escollits lliurement i que representen una vivència personal agradable en si mateixa.

 

Promocionem el reconeixement del fenomen de l'oci com a necessitat de primer ordre per tothom, i en conseqüència, reclamem un augment de recursos tècnics, econòmics i institucionals per garantir l’ accés a les activitats de lleure en igualtat de condicions, drets i oportunitats.

 

Les activitats que oferim es dissenyen amb l’objectiu fonamental de que els participants trobin propostes que cobreixin les seves necessitats de lleure. Per això, alliberem les nostres activitats d’objectivacions educatives i terapèutiques que a vegades transfiguren la naturalesa dels moments de lleure.

 

Creiem que oferir activitats de lleure requereix una gran responsabilitat i compromís amb el respecte a la llibertat de les persones, a les seves inquietuds i suggeriments, per això establim espais de construcció conjunta i metodologies participatives per programar les activitats tenint compte la veu dels participants.

 

 

Promoure un canvi en la comunitat

 

Sensibilitzem sobre la responsabilitat de la ciutadania a desenvolupar un paper actiu en la inclusió social de les persones amb etiquetes diagnòstiques i confiem en la seva capacitat per fer-ho. Així, des de Saräu animem a que els membres de la comunitat es sumin a la lluita contra l’estigma i l’exclusió social.

 

Realitzant accions mediàtiques i informatives reivindiquem la incorporació plena de totes les persones en la convivència social i contribuïm en la formació d’una consciència col•lectiva que valora les diferències i genera recursos i suports naturals per donar resposta a les necessitats de la diversitat funcional.

 

Aquestes creences són les que ens motiven a proposar activitats obertes a tothom i en escenaris comunitaris. Per poder promocionar aquest contacte entre ciutadans diversos, establim estratègies de comunicació per fer arribar les propostes de Saräu a diferents sectors de la població, amb la intenció final de propiciar espais de contacte social i sensibilització on conèixer gent nova.

 

 

Innovar els models d’intervenció i el posicionament del sector professional

 

 

Participem en espais de debat i reflexió fent pedagogia d’una deconstrucció del saber tècnic i científic que permeti la incorporació de noves propostes que complementin i enriqueixin els models vigents. Creiem que és urgent que s’ampliïn i profunditzin, innovant-los des d’una perspectiva comunitària i humanista que redueixi i complementi la influència biomèdica.

 

Reivindiquem un apoderament professional que cedeixi el protagonisme als usuaris dels serveis, compartint la responsabilitat dels processos de millora. Defensem el dret dels individus a l’autodetergestionomia i defensem la llibertat en la presa de decisions sobre els fets que afecten a la vida de cada persona.

 

Transformar l’accessibilitat del sector serveis

 

A Saräu lluitem per un lleure sense barreres per a tothom, per això estimulem una obertura en la mentalitat empresarial del sector serveis per millorar l’accessibilitat de les seves propostes d’oci.

 

Col•laborem amb les empreses com a servei de referència oferint assessorament i suport tècnic en el disseny de projectes que respectin la inclusió comunicativa, física i social per aconseguir una millor resposta a les necessitats de la diversitat funcional.


end faq